WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın

Ana Sayfa

Âfitâb-i hak-nümâ

“Kendimden feragat edişim sadece beni ilgilendiren mes’uliyetim değildir. Sırtımda taşıdığım onca kitap içinde, ilim tahsil etme çabam eğer; hayal ile yoğrulmuş geleceği ve gelecek neslini harekete geçiriyorsa, bir çiçekle baharı getirebiliyorsa bu herkesin mes’uliyetindedir.”

Son yazılar

Birr

Uçsam, kaçsam yine döneceğim yer bellidir; ziyanı yok, bundan gayrı, diye fısıldadı. İçinde Kaf Dağı’na ulaşmaya çalışan Zümrüdüanka’nın telaşı vardı. Kendisini telaş ile hep bağdaştırırdı. Çünkü zaman onun için çok kıymetliydi: Telaşla yürür,Bir adım atar, Gazze’de bir gül düşer toprağa,Bir adım atar, Ortadoğu’da yer yerinden oynardı.Telaşla kelimeleri ardı ardına sıralar, Zihni zehirli sarmaşıklara takılır,Fikri hoyratça,…

İMAM GAZZÂLÎ’NİN HAYATI

İmam Gazzalî hicrî 450 (m. 1058) yılında Tus’ta (bugünkü Meşhed) dünyaya geldi. Hüccetü’l İslam lakabı ile anılan İslam düşünürü bir çok ekolde ilim sahibi olup; kelam ve fıkıh âlimi aynı zamanda sûfi olarak da bilinir. Babası tasavvuf alanında bilgi sahibi bir insandır, vefatına yakın iki oğlunu İmam Gazzalî ve Ahmet Gazzalî’yi iyi bir eğitim almaları…

İMAN

İman: Allah’a, peygamber efendimiz (sav)’in kulu ve Resulü olduğuna; O’nun Allahu Teala’dan aldığı hükümleri tasdik etmek, O’nun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip, bunların doğruluğuna gönülden inanmaktır. (99 soruda İslâm Akaidi, Prof. Dr. Saim Kılavuz) İmanın şartları olarak; kalp ile tasdik dil ikrardır. Bir insan diliyle inandığını söylese bile kalbi ile tasdik etmiyorsa, mümin sayılmaz.…