WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın

Günce

Birr

Uçsam, kaçsam yine döneceğim yer bellidir; ziyanı yok, bundan gayrı, diye fısıldadı. İçinde Kaf Dağı’na ulaşmaya çalışan Zümrüdüanka’nın telaşı vardı. Kendisini telaş ile hep bağdaştırırdı. Çünkü zaman onun için çok kıymetliydi: Telaşla yürür,Bir adım atar, Gazze’de bir gül düşer toprağa,Bir adım atar, Ortadoğu’da yer yerinden oynardı.Telaşla kelimeleri ardı ardına sıralar, Zihni zehirli sarmaşıklara takılır,Fikri hoyratça,…

İMAM GAZZÂLÎ’NİN HAYATI

İmam Gazzalî hicrî 450 (m. 1058) yılında Tus’ta (bugünkü Meşhed) dünyaya geldi. Hüccetü’l İslam lakabı ile anılan İslam düşünürü bir çok ekolde ilim sahibi olup; kelam ve fıkıh âlimi aynı zamanda sûfi olarak da bilinir. Babası tasavvuf alanında bilgi sahibi bir insandır, vefatına yakın iki oğlunu İmam Gazzalî ve Ahmet Gazzalî’yi iyi bir eğitim almaları…

İMAN

İman: Allah’a, peygamber efendimiz (sav)’in kulu ve Resulü olduğuna; O’nun Allahu Teala’dan aldığı hükümleri tasdik etmek, O’nun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip, bunların doğruluğuna gönülden inanmaktır. (99 soruda İslâm Akaidi, Prof. Dr. Saim Kılavuz) İmanın şartları olarak; kalp ile tasdik dil ikrardır. Bir insan diliyle inandığını söylese bile kalbi ile tasdik etmiyorsa, mümin sayılmaz.…

SELAMLAŞMAK ÜZERİNE

Ebû Hüreyra (ra) Resul-i Ekrem’in (sav) şöyle buyurduğunu söyledi: “Allahu Teala Âdem’i, en güzel insan biçiminde yarattı. Boyunun uzunluğu altmış zirâ’idi. Sonra ona: “Şu oturmakta olan meleklerin yanına git ve kendilerine selâm ver. Onların sana nasıl karşılık verdiklerine de dikkat et, çünkü onların vereceği cevap hem senin hem de soyunun selâmlaşma şekli olacaktır.” buyurdu. Hz.…

GÖLGELER

“Görünen gerçeği kabul etmeyen düşünüş, gözle görülmeyen gerçeği kabul edemez. İlmin konusu olan eşya inkar edilirse; ilim inkar edilince de iman yıkılır.” Gölgelere hayranlığımı dile getiririm her seferinde. Olurda gölgelere hayran olan insan, hakikate haydi haydi hayran olur. Platon’un bu dünyanın sadece öteki dünyanın bir yansıması olduğu görüşünü, mağara alegorisi desteklemesi gibi ben de bu…


Blogumu Takip Edin

Yeni içerik doğrudan gelen kutunuza iletilsin.

Reklam
%d blogcu bunu beğendi: