WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın

GÖLGELER

“Görünen gerçeği kabul etmeyen düşünüş, gözle görülmeyen gerçeği kabul edemez. İlmin konusu olan eşya inkar edilirse; ilim inkar edilince de iman yıkılır.” Gölgelere hayranlığımı dile getiririm her seferinde. Olurda gölgelere hayran olan insan, hakikate haydi haydi hayran olur. Platon’un bu dünyanın sadece öteki dünyanın bir yansıması olduğu görüşünü, mağara alegorisi desteklemesi gibi ben de bu“GÖLGELER” yazısının devamını oku