WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın

Birr

Uçsam, kaçsam yine döneceğim yer bellidir; ziyanı yok, bundan gayrı, diye fısıldadı. İçinde Kaf Dağı’na ulaşmaya çalışan Zümrüdüanka’nın telaşı vardı. Kendisini telaş ile hep bağdaştırırdı. Çünkü zaman onun için çok kıymetliydi: Telaşla yürür,Bir adım atar, Gazze’de bir gül düşer toprağa,Bir adım atar, Ortadoğu’da yer yerinden oynardı.Telaşla kelimeleri ardı ardına sıralar, Zihni zehirli sarmaşıklara takılır,Fikri hoyratça,“Birr” yazısının devamını oku

SELAMLAŞMAK ÜZERİNE

Ebû Hüreyra (ra) Resul-i Ekrem’in (sav) şöyle buyurduğunu söyledi: “Allahu Teala Âdem’i, en güzel insan biçiminde yarattı. Boyunun uzunluğu altmış zirâ’idi. Sonra ona: “Şu oturmakta olan meleklerin yanına git ve kendilerine selâm ver. Onların sana nasıl karşılık verdiklerine de dikkat et, çünkü onların vereceği cevap hem senin hem de soyunun selâmlaşma şekli olacaktır.” buyurdu. Hz.“SELAMLAŞMAK ÜZERİNE” yazısının devamını oku

GÖLGELER

“Görünen gerçeği kabul etmeyen düşünüş, gözle görülmeyen gerçeği kabul edemez. İlmin konusu olan eşya inkar edilirse; ilim inkar edilince de iman yıkılır.” Gölgelere hayranlığımı dile getiririm her seferinde. Olurda gölgelere hayran olan insan, hakikate haydi haydi hayran olur. Platon’un bu dünyanın sadece öteki dünyanın bir yansıması olduğu görüşünü, mağara alegorisi desteklemesi gibi ben de bu“GÖLGELER” yazısının devamını oku